Aanmelden informatie-avond over de Wet AVG

04 april 2018

Betreft: WET AVG, BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Beste leden,

Al geruime tijd ontvangen wij van enkelen onder u een verzoek om informatie over
wat de nieuwe wet op veiligheid van persoonsgegevens voor uw organisatie betekent.
We zouden daar op terugkomen.

We hebben inmiddels zelf de noodzakelijke training hierover gevolgd,
zodat we u nu hierover kunnen informeren en vragen beantwoorden.

Graag nemen we u in 7 stappen mee door deze problematiek.
Voor sommigen zal dat voldoende zijn, voor anderen zullen we nog openstaande vragen inventariseren.

Een van de aandachtspunten is dat persoonlijke gegevens voortaan in een beveiligde digitale omgeving
moeten worden bewaard. Mogelijk vraagt dat binnen uw organisatie om technische oplossingen.
Voor onze kleinere leden kunnen we daarvoor een aanbod doen.
Voor anderen moeten we wellicht 1 op 1 een vervolgafspraak maken of doorverwijzen.

Voor ons allen is het nieuw en wennen, niet voor alle organisaties is het ingrijpend,
vaak is je bewust zijn van waarom je gegevens bewaard en wat je met gegevens doet de belangrijkste stap.

Voor de zorginstellingen met niet alleen een vrijwilligers- maar ook een cliëntenbestand en wellicht
medische gegevens is de nieuwe wet zo ingrijpend dat we hooguit kunnen adviseren.
In het Platform voor vrijwilligercoördinatoren in zorg- en welzijnsorganisaties zullen we hier
op 16 april in ons reguliere overleg aandacht aan besteden.

Datum                 : maandag 9 april aanstaande, 19.00 – 21.30 uur
Plaats                  : Vrijwilligershuis, Spuiweg 93, Dordrecht
AANMELDEN  : via hacer@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl o.v.v. naam, functie/taak, organisatie
Vragen                 : graag eventuele vragen alvast melden

Met vriendelijke groet,

Fokje Bosma, coördinator

deur
logo-vrijwilligershuis-drechtsteden

Participanten

Vrijwilligershuis Drechtsteden

Bij ons kun je terecht voor informatie,  ondersteuning, belangenbehartiging, advies en promotie van vrijwilligerswerk.  Wij bieden hulp en faciliteiten voor vrijwilligers zowel als organisaties.

Meld u aan of log nu in