EXTRA informatie-avond over de Wet AVG

05 april 2018

2e informatie-avond op maandag 16 april, van 19.00 tot 21.30 uur op de Spuiweg 93 in Dordrecht.
1e avond op 9 april zit VOL
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via  contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl onder vermelding van naam, functie/taak, organisatienaam en eventuele vragen.

Drechtsteden – Het Vrijwilligershuis Drechtsteden organiseert een informatieavond over de gevolgen van de wet AVG voor vrijwilligersorganisaties op maandag 9 april 2018 van 19.00 tot 21.30 uur op de Spuiweg 93 in Dordrecht.

AVG op 25 mei 2018 van kracht
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt op 25 mei 2018 van kracht.

Dan moeten álle organisaties, profit en non-profit voldoen aan de AVG normen. De praktijk leert dat dat nog lang niet het geval is. Organisaties die niet aan alle verplichtingen van de AVG voldoen, lopen het risico op hoge boetes. In bepaalde gevallen kunnen bestuurders zelfs aansprakelijk worden gesteld.

Informatieavond
Enkele medewerkers van het Vrijwilligershuis hebben een training over dit onderwerp  gevolgd bij de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (de NOV).

Deze heeft een zeven stappen plan opgesteld, dat tijdens de informatieavond zal worden toegelicht. Deelnemers kunnen van te voren vragen opsturen. Deze worden in de toelichting meegenomen.

Maatwerk
Het vrijwilligerswerk kent verschillende soorten vrijwilligersorganisaties. Kleine en grote verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven die volledig uit vrijwilligers bestaan of 1 beroepskracht hebben. En grotere non-profit organisaties waar de beroepskrachten worden gesteund door enkele of tientallen vrijwilligers. De AVG zal voor iedere soort organisatie anders uitwerken en andere oplossingen vergen.

Daarom biedt het Vrijwilligershuis advies en ondersteuning op maat.

Fokje Bosma, coördinator van het Vrijwilligershuis, geeft aan dat het even wennen is, maar dat het niet voor alle organisaties even ingrijpend is. “Vaak is je bewust zijn van waarom je gegevens bewaard en wat je met gegevens doet de belangrijkste stap”. Voor de meeste vrijwilligersorganisaties zal de informatieavond voldoende informatie bieden om zelfstandig de vereiste veranderingen door te voeren.

Kleine organisaties die bepaalde know-how niet in huis hebben, kunnen gebruik maken van een speciaal voor hen ontwikkeld aanbod. Met anderen wordt misschien een 1 op 1 vervolgafspraak gemaakt of zij worden doorverwezen.

Aanmelden vereist
De informatieavond vindt plaats op maandag 9 april 2018 van 19.00 tot 21.30 uur op de Spuiweg 93 in Dordrecht. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via  contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl onder vermelding van naam, functie/taak, organisatienaam en eventuele vragen.

deur
logo-vrijwilligershuis-drechtsteden

Participanten

Vrijwilligershuis Drechtsteden

Bij ons kun je terecht voor informatie,  ondersteuning, belangenbehartiging, advies en promotie van vrijwilligerswerk.  Wij bieden hulp en faciliteiten voor vrijwilligers zowel als organisaties.

Meld u aan of log nu in