4 nieuwe Leden voor Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht geeft het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies over het beleid in het sociaal domein, met name de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdwet. De Adviesraad verzamelt signalen over de gevolgen van het beleid voor de burgers. Onafhankelijkheid, integraal denken en samenwerking met lokale en regionale netwerkpartners zijn onze kernwaarden.

Wij zoeken 4 nieuwe enthousiaste en capabele leden voor de portefeuilles Wmo en Jeugdhulp.

 

Wij zoeken

Inwoners van Dordrecht:
• die gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor het gezamenlijk belang van hun medeburgers
• die ervaringsdeskundig zijn als oudere, mantelzorger of als vader/moeder van een kind met een
ondersteuningsbehoefte of beroepsmatig kennis hebben van Wmo- en/of Jeugdbeleid
• die goed kunnen samenwerken
• die snel signalen kunnen oppikken en contacten met onze achterbannen willen opbouwen en onderhouden
• die de verzamelde ervaringen en knelpunten kunnen vertalen naar aanbevelingen
• die 4 dagdelen in de maand beschikbaar zijn.
Ervaring met sociale media is zeer welkom. Wij streven naar meer diversiteit in de samenstelling van de raad.

Wij bieden

• interessant vrijwilligerswerk dat u de mogelijkheid geeft om mee te denken en te adviseren op diverse terreinen van het sociaal beleid
• deskundigheidsbevordering
• een bescheiden vrijwilligersvergoeding

Aanvullende informatie

Wat doen de leden van de Adviesraad?

Zij gaan naar lokale bijeenkomsten en overlegplatforms en voeren gesprekken in de wijken met cliënten, mantelzorgers en professionals. Doel is ervaringen te verzamelen over de ondersteuning door de sociale wijkteams, over het aanvragen van maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd, de keukentafelgesprekken door de SDD en andere onderwerpen. De Adviesraad vergadert 1x per maand om de opgehaalde signalen te bespreken en vervolgacties uit te stippelen.

Interesse of wilt u eerst meer weten? Reageer dan via deze vacature met uw motivatie en cv. Na uw reactie nemen wij contact met u op om kennis te maken.

Reageer op deze vacature

Meld u aan als vrijwilliger

Wilt u reageren op vacatures? Meld u dan aan als vrijwilliger.

Aanmelden als vrijwilliger
deur
logo-vrijwilligershuis-drechtsteden

Participanten

Vrijwilligershuis Drechtsteden

Bij ons kun je terecht voor informatie,  ondersteuning, belangenbehartiging, advies en promotie van vrijwilligerswerk.  Wij bieden hulp en faciliteiten voor vrijwilligers zowel als organisaties.

Meld u aan of log nu in