Voorzitter Stichting Vrienden van Hospice de Patio

De huidige voorzitter zal, na 2 zittingsperioden, aftreden als Voorzitter van de Stichting Vrienden van Hospice de Patio. Volgend jaar volgt het aftreden van onze Penningmeester, conform ons Rooster van aftreden.
Dat betekent dat binnen 1,5 jaar het (dagelijks) bestuur (bestaande uit: Voorzitter, Penningmeester en Secretaris) voor een groot deel vervangen zal moeten worden. Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft op redelijk korte termijn een nieuwe impuls nodig. De overige 2 bestuursleden (onze Secretaris en ons Algemeen Bestuurslid) zullen nog een aantal jaren doorgaan en zorgen dus voor de noodzakelijke continuïteit binnen het bestuur.

Wij zoeken

Gevraagde vaardigheden:

 1. Zit de bestuursvergaderingen voor. Stelt de agenda van de vergaderingen op.
 2. Is voorwaardenscheppend voor het realiseren van de doelstellingen van de medebestuursleden.
 3. Maakt de opzet voor de meerjarenplannen en controleert de voortgang.
 4. Stelt nieuwe procedures op welke voortvloeien uit zijn functie en implementeert deze na goedkeuring van het bestuur.
 5. Schrijft regelmatig stukjes voor het ‘palliatiefje’ en de nieuwsbrief.
 6. Geeft voorlichting aan derden over de activiteiten van de stichting en de Hospice.
 7. Vervangt bij afwezigheid de secretaris.

Wij bieden

Een zeer bijzondere werkomgeving en doelgroep met een zeer goed lopend en betrokken bestuur. Het werk dat wordt uitgevoerd door een grote groep vrijwilligers is zeer dankbaar.

Aanvullende informatie

Profiel voorzitter.

 1. Maakt deel uit van het Bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice de Patio.
 2. Vertegenwoordigt (evt. met andere bestuursleden) het bestuur bij officiële gelegenheden en het in ontvangst nemen van schenkingen van sponsors.
 3. Maakt samen met de penningmeester en secretaris deel uit van het dagelijkse bestuur.

Verantwoordelijkheden:

 1. Hij/zij overlegt met de locatiemanager van Thureborgh.
 2. Hij/zij heeft een initiërende, coördinerende, controlerende en stimulerende rol voor wat betreft de realisatie van de meerjaren plannen van de Stichting Vrienden van Hospice de Patio.
 3. Hij/zij bewaakt de samenhang van de activiteiten, PR en de binding van de bestuursleden met de stichting.

Reageer op deze vacature

Meld u aan als vrijwilliger

Wilt u reageren op vacatures? Meld u dan aan als vrijwilliger.

Aanmelden als vrijwilliger
deur
logo-vrijwilligershuis-drechtsteden

Participanten

Vrijwilligershuis Drechtsteden

Bij ons kun je terecht voor informatie,  ondersteuning, belangenbehartiging, advies en promotie van vrijwilligerswerk.  Wij bieden hulp en faciliteiten voor vrijwilligers zowel als organisaties.

Meld u aan of log nu in